Lesní kavárna

Jde o objekt nepravidelného půdorysu. Situovaný je na podezdívce s lícem z lomového kamene, která přechází ve střední části v nízkou terasu. Terasa má dřevěné zábradlí, tvořené kulatinovými sloupky a mezi nimi poli se zkroucenými větvemi. Střední část kavárny je přízemní, se sedlovou střechou, krytou šindelem. Ve východním průčelí má uprostřed dvoukřídlé okno, členěné vodorovnou příčlí v dolní třetině. Vlevo od okna jsou dvoje jednokřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, tvořené diagonálně kladenými prkny (v horní a dolní části vedou opačným směrem). Podobné dveře jsou i vpravo od středního okna. Vpravo od nich je obdélné, na šířku orientované výdejní okénko, členěné do kříže. Před průčelí předstupuje výrazně vyšší dřevěná otevřená přístavba z kulatiny. Má sedlovou střechu s kabřincem, krytinou je šindel. V hřebeni střechy je zasazena dřevěná hranolová věžička s jehlancovou střechou, krytou šindelem. Na severní a jižní straně je ve střeše dřevěný vikýř. Na střední část se napojují dvě postranní, které jsou patrové. Každá má odlišný půdorys i provedení. Jižní přístavba má obdélný půdorys rozšířený o přízemní přístavek na jihu a východě, kde jsou zkosená nároží. V přístavcích jsou okna, osvětlující interiér. V patře jsou okna na jižní a severní straně, v severovýchodní stěně je vstup do této části budovy se sedlovou stříškou, nesenou dvěma kuláči. Jižní část má valbovou střechu, krytou šindelem. Na východní straně přechází v půljehlancovou, v níž je zasazena vysoká dvoustupňová věžička. Širší dolní stupeň kryje vlastní, výrazně přesahující jehlancová střecha, podobná, avšak méně přesahující, se nachází i na užším horním stupni. Severní část budovy má většinu dolních částí bočních stěn volnou, zadní je plná. Přední stranu tvoří dřevěná konstrukce. Valbovou střechu kryje šindel. Na severní, jižní a východní straně je v ní zasazen dřevěný vikýř.