Libějovicko-Lomecko

Území památkové zóny je vymezeno mezi Netolicemi a Vodňany a je příkladem barokní komponované krajiny. Hlavní hodnota území spočívá ve velkolepé krajinné kompozici, kterou tvoří architektonické dominanty (poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci, Nový zámek u Libějovic, lázeňský dům, kaple sv. Máří Magdaleny) situované do jedné hlavní osy zvýrazněné čtyřřadou alejí a doplněné příčnou alejí ve směru Starý zámek v Libějovicích a Nový dvůr. Zřízením dalších příčných alejí byla krajina výrazně geometrizována. Celou kompozici zjemnilo v 19. století množství ovocných alejí a sadů. Součástí zámeckého areálu v Libějovicích je rozsáhlý krajinářský park.