Lidový dům

Stavba z roku 1924. Halová dřevěná stavba s ocelovou konstrukcí, s bočními přízemními křídly. Obloukový štít je členěn geometrizujícími trojúhelnými motivy. Objekt je dokladem politických dějin ČR. Byl chráněn jako "památka dělnického hnutí", místo konání VI. sjezdu KSČ a jarních komunistických slavností. V domě působila umělecká skupina El - Car.