Lindtův obchodní dům, Astra

Novostavba navržena pro obchodníka a továrníka Lindta na místě starší zástavby (zbořeno). Kavárnu Carioca v 1. suterénu novostavby vyzdobil arch. Sydow štukovou dekorací, poplatnou ještě historizující verzi architektury, zásadně nekorespondující s progresivní funkcionalistickou podobou. V 1. p. původně kavárna Astra. Obě průčelí se původně vyznačovala kombinací obkladu základní železobetonové konstrukce s velkými pásovými okny, dnes však v rozsahu 2. až 4. p. dodatečně nahrazenými ocelovými okny s hliníkovými lištami s drobnějším dělením v příkrém kontrastu s pův. koncepcí. Obě průčelí v rozsahu 2.-5. p. s předsazeným lícem. Nejvyšší podlaží s ateliérovými okny. Sedmipatrový dům, podsklepený třemi suterény. Železobetonová monolitická konstrukce s využitím spojitých nosníků a křížem armovaných desek s náběhy. V horním podlaží skořepina. V suterénu již během výstavby došlo ke změně projektu ve prospěch skladovacích prostor na úkor pův. dvoupodlažního sálu při ulici. Středem přízemí na hloubku objektu probíhá pasáž, spojující Václavské a Jungmannovo nám., vlevo od ní schodišťový prostor, využívající osvětlení světlíkem, dosud s pův. obklady (mramor, žula). Jedna z prvních funkcionalistických staveb v Praze, poškozená úpravou oken v 60. letech.