liniové opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda

Předmět ochrany : objekty tvořící kulturní památku : dělostřelecká tvrz Bouda, tvořená vchodovým srubem K-S 22a Krok, bojovým srubem K-S 22 Horymír, pěchotním srubem K-S 24 Libuše, pěchotním srubem K-S 23 Teta, pěchotním srubem K-S 21 Kazi, soustavou podzemních chodeb, sálů, místností, schodišť a výtahových šachet, nouzovým východem a jeho šachtou na poz. parc. 669/1 (k.ú. Těchonín), poz. parc. 1240 (k.ú. Lichkov) a poz. parc. 1245 (k.ú. Dolní Boříkovice) Pozemky tvořící kulturní památku : Dělostřelecká tvrz BOUDA se nachází ve východní částo Orlických hor, v prostoru severovýchodně od Jablonného nad Orlicí a jižně od Králík, je vybudována na stejnojmenném kopci (dříve Baudenkoppe, dnes Bouda, kóta 845 m n. m.) nad obcí Těchonín, v obtížně přístupném terénu na sestupném hřebenu ze Suchého vrchu. Je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů (srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti (tzv. IV. římské odolnosti). Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní. Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité a potřebné, co by její osádce umožnilo bojovat v obklíčení i po dobu několika týdnů. Osádku tvrze mělo tvořit 316 zvlášť vybraných a cvičených mužů, které měla posílit půlrota pěchoty určená ke střežení objektů a k boji na povrchu tvrze. Celkem by tedy tvrz po jejím dokončení bránilo asi 400 mužů.