liniové opevnění - pohraniční opevnění Hlučín - Darkovičky

Areál opevnění v Hlučíně-Darkovičkách tvoří ucelený komplex čtyř různých typů pevností systému bývalého čs. opevnění z let 1935 - 38. V současnosti zde funguje vojensko-historická expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Centrálním objektem je oboustranný pěchotní srub MO - S 19 "Alej" s blízkým lehkým objektem (řopíkem) vz. 37. Areál doplňuje jednostranný objekt MO - S 18 "Obora" a těžký tvrzový objekt MO - S 20 "Orel". Součástí vybavení areálu jsou i dobové protitankové a protipěchotní překážky a vojenská technika. Jsou zde zastoupeny všechny hlavní typy pevnostních objektů, které se v tehdejším Československu uplatňovaly v rámci budování tohoto systému v předválečném období.