Lobkovický palác

Novostavba barokního paláce na místě staršího objektu a vinic. Palác nechal vystavět Karel Přehořovský z Kvasejovic,r. 1753 přešel palác do majetku Lobkowitzů, za nich proběhla r. 1769 nástavba patra a úpravy podle I.Palliardiho, od něho i návrh zahrady. Samostatně stojící palác obdélného půdorysu s cylindrickým risalitem do zahrady, který po obou stranách doplňují hranolová boční křídla s konkávně projmutou vnitřní plochou. Monumentální uliční průčelí dvoupatrového paláce má mohutný střední sedmiosý risalit, k němuž se pojí trojosá křídla. V ose risalitu je kamenný edikulový portál s volnými korintskými sloupy, které spolu s mohutnou střední volutovou konsolou vynášejí balkon 1. p. Rizalit je završen trojúhelným štítem v tympanonu s aliančním znakem s vojenskými trofejemi. Za štítem vystupuje vysoká atika osazená vázami a sochami. pokračování popisu: viz doplňkový list Fasádu člení okna s profilovanými šambránami, 1.patro zdůrazněno maskarony v suprafenestrách. Patra oddělují průběžné podokenní římsy. Zahradní průčelí je výrazně pročleněno: vévodí mu střední cylindrický rizalit, ke kterému se pojí boční křídla, mající pavilonovitý charakter a projmutou fasádu v rozsahu tří os. Rizalit se v přízemí otevírá arkádovými oblouky flankovanými kamennými sloupy, nesoucími balkon obíhající celý rizalit. Na kompozici paláce navazuje oplocení vymezující čestný dvůr: konkávkonvexně probíhající mřížový plot zakotvený do pilířů nesoucích vázy, na ose brána s plastikami: Hades unášející Persefoné a Herakles v souboji s Antaiem. Interier:Půdorys má symetrické řešení. Přízemí dominuje průjezd přecházející do saly terreny, obojí se stropními malbami: průjezd -alegorie Vlády Času nad Životem; sala terrena - Ikarův pád. Do pater vede hlavní schodiště od 1. patra dvouramenné završené stropem s malbou Alegorie války a míru a štukovým dekorem. Místnosti přízemí i ptra klenuty valenou klenbou s koutovými lunetami.Hlavní oválný sál se dvěma protěškově umístěnými krby a s reliéfními medailony se scénami Herkulových zápasů v supraportách.Předsálí zdobeno štukem a malbou představující patrně Hostinu můz. Bohatá štuková výzdoba v dalších místnostech. Dochovaly se rovněž původní intarsované dveře, lambrie, okenice a apod.