loreta

Loretánská kaple pod hradbami byla postavená r. 1671 na místě staršího, snad fortifikačního objektu, v tzv. spodním předměstí na přání a nákladem Sebastiána Pöttinga jako napodobenina domu Mariina. V ní měl povinnost sloužit mši řeholník ze servitského kláštera. Při obnově r. 1805 dostal interiér klasicistní freskovou iluzivní výzdobu s oltářní architekturou se sv. Annou a sv. Jáchymem. Podélná zděná kaple, krytá valbovou střechou, krytina alukryt (původně břidlice), ve hřebeni je polygonální sanktusník s jehlancovou helmicí. Průčelí jsou hladce omítaná, členěná nárožními lisenami a hlavní římsou, okénka s lomenými záklenky mají ploché rámy, obdélné vstupy mají jednoduchá ostění.