loreta - kaple P. Marie

Podélná stavba budovaná z pravidelných velkých pískovcových kvádrů je postavena na čedičovém vrchu, západně od obce Podhradí. Hranolovitá stavba s kratšími průčelími na severu a jihu. Celá stavba je provedena z kvádrů, neomítaná. Jednotlivé průčelí zdi jsou členěny toskánskými pilastry, po čtyřech na severní a jižní straně, po šesti na stranách východní a západní. Pilastry jsou posazeny na vysoké trnoži a jejich hlavice nesou vylamovaná kladí s římsou. Na římse vysoká atika členěná lisénami. Na atice kamenné vázy. Reprezentačním průčelím je jižní. Nad jeho středním čtvercovým oknem rámovaným šambránou s linkou je v oválené kartuši vytesán znak Šliků, mezi znakem a oknem nápis: "Illac ExeLL D.D. Fran. Jose Schlik SRI Comesis u Bassanet Weiskirchen D.in Copitlno Altenburg Bartavscow Wokschitz Gitschinowes Bilsko Hohenaugest et Roblin SCR, M Actuaus Intimus Con Came Suplumdicu Prov. As et Er Regin Boemia Praesec Saocllum Hoc. BVM Lav. Devotum Extrui Curavit/ arch. D.I. B. Mathey 1694". Pod oknem kamenná mensa. Severní průčelí je obdobné, bez kartuše a nápisu, pouze s představenou mensou. Východní průčelí má dva vstupy s dvěma pravoúhlými mělce profilovanými ostěními. V portálech železným plechem pobité barokní dveře se soudobým kováním. Západní průčelí je stejné, z nich jižní vchod vede do hlavního prostoru, severní ke schodišti. K tomuto průčelí byla uprostřed přistavěna půlkruhová kamenná kazatelna se schodištěm, dnes odstraněná. Střecha plochá z kamenných desek a plechu.