lovecký zámeček

Někdejší Valdštejnský lovecký zámeček čp. 1 (později sloužící jako myslivna) stojí volně na V straně bývalého dnes zatravněného dvora, na SV okraji vesnice nedaleko lesní obory. Jedná se o z části podsklepený patrový zděný objekt podélného půdorysu s mansardovou střechou (s dřevěnou profilovanou mansardovou římsou) krytou plechem, orientován podélnou osou přibližně ve směru S-J. Nově obnovené fasády jsou členěny na narožích pásovou rustikou, v mezipatrové části průběžnou pásovou římsou a profilovanou římsou korunní. Hlavním členícím prvkem fasád jsou okna (7 os člení V fasádu s hlavním vstupem v ose - 3.a 5.osa je slepá, 3 osy boční fasády - slepé prostřední okno v patře) rámovaná šambránami v horních částech s uchy. Okna v patře mají obnovené parapetní výplně. Interiéry jsou plochostropé, v patře jsou dochována štuková zrcadla. Předmětem ochrany je lovecký zámeček čp.1 a vymezený pozemek.