Lutherův památník

Památník se skládá z vysokého podstavce z leštěného syenitu postaveného na třech žulových stupních a samotné Lutherovy sochy v životní velikosti, jež byla odlita z bronzu. Na přední straně podstavce se nachází nápis „Dr. MARTIN LUTHER.“, na zadní pak „Enthüllt am 10. November 1883“, jenž byl po restaurování na konci 90. let ještě doplněn nápisem „Restauriert im Jahre 1999 durch dem Heimatverband des Kreises Asch und die Stadt Asch“. Luther je zde ztvárněn v typickém zobrazení, ve volném dlouhém oděvu, s otevřenou biblí v levé ruce a pravou rukou kladoucí si na srdce. Lutherova realistická podobizna vychází z dochovaných dobových portrétů. Vedle ztvárnění realistických rysů ve tváři zobrazil sochař mistrně i detaily jako jsou např. vystouplé žíly na rukou. Vzadu ve spodní části se na soše nachází nápis „Erfunden u. modeliert von I. Rössner, Gegossen v. Ch. Lenz, Beide in Nürnberg 1883.“