Malá pevnost

Malá pevnost Terezín na půdoryse nepravidelné šesticípé hvězdy je přístupná od západu po mostě a bočním jižním, uzavřeným. Celý obvod pevnosti kopíruje vodní příkop, který je dnes ve východní části zalesněný. Vnější zdivo je tvořeno hradbou z režných cihel zesílených kamennou bosáží. Koncepce vnitřního uspořádání je založena na výrazné osovosti a s centrálním veřejným prostorem a hlavní komunikační osou V-Z. Vnitřní struktura je tvořena paralelně umístěnými budovami. Obdélné půdorysy mají podélnou osou ve směru SZ- JV. Prostor mezi budovami tvoří čtyři dvory. Větší hustota zástavby je mezi západní hranou areálu a centrálním prostorem. Od centrálního prostoru na východ je zástavba spíše sporadická. Dvojice objektů se V-Z podélnou osou svírá čtvrtý dvůr. Výška zástavby je maximálně patrová. Převažuje valbové nebo sedlové střechy. Podoba řešení fasád je střídmá, bez větších architektonických detailů.