mariánský sloup

Pískovcový sloup stojí na podestě v ploše Karlova náměstí, východně od kašny. Okolní plocha je ohraničená jednoduchými sloupky, mezi nimiž je zavěšen kovový řetěz. Na podestě jsou do čtverce rozmístěny čtyři pilířky, vynášející sochy světců - jedná se o novodobé rekonstrukce, podle torzálně dochovaných originálů. Jejich boky jsou dekorovány reliéfy znázorňující světce a světice. Sloup, sestávající z patky, dříku a korintské hlavice, je umístěn na hranolovém soklu. Objekt vrcholí sochou Panny Marie, stojící na globu s půlměsícem. Světice je znázorněná v kontrapostu, se sepnutýma rukama a pohledem směřujícím k nebi. Je prostovlasá, oděná v jednoduše, avšak dynamicky zvlněný šat. Na hlavě má kovovou svatozář, složenou z hvězdiček. Jedná se částečně o novodobou rekonstrukci, velmi poničená socha Panny Marie byla domodelována v 70.-80. let 20. století. Na pilířcích jsou umístěny tyto sochy a reliéfy: na JV je to sv. Florian, v reliéfech sv. Ludmila a sv. Cyril či sv. Metoděj, na SV sv. Jan, na SZ sv. Pavel (reliéfy sv. Jan Nepomucký a další světec), na JZ sv. Gothard. Předmětem ochrany je mariánský sloup se čtyřmi sochami světců.