Mariánský sloup

Materiálem je žula, z níž je proveden podstavec, a pískovec (vlastní plastika). Výška celého sloupu je cca 12 m. Z nízké trojstupňové podezdívky vyrůstá trojlaločný podstavec, podepřený volutovými konzolami na rozích a ozdobený městským erbem, kartušemi a nápisy. Sloup s hladkým dříkem a kompozitní hlavicí nese zeměkouli s obláčky a hlavičkami andělíčků. Na zeměkouli stojí plastika Panny Marie Immaculaty. Křivka jejího těla je prohnutá, hlava vzrušeně natočena vzhůru, obličej jemně modelován. Roucho je vzduto v bohatých záhybech.