mariánský sloup s kašnou

Sloup Panny Marie se nachází v jižní části náměstí Svornosti před domem čp. 10. Architektura a hlavní socha Panny Marie je komponována a ideově obrácena k severu, proti radnici (čp. 1, 2). Ze tří stran je mariánský sloup obklopen kašnou s kamennou obrubou vystupující nad dlažbu náměstí. Základem sousoší je oktogonální sokl s projmutými boky vložený ze dvou třetin do prostoru kašny. Po obvodu základové partie je postaveno kamenné balustrové zábradlí se sloupky v nárožích. Na čelní severní straně stoupají z náměstí čtyři žulové stupně, které umožňují přístup k brance v zábradlí s kovanou mřížkou. Tudy se vchází na ochoz kolem morovému sloupu, který je vydlážděn žulovými deskami. Na plošině je postavena architektura sloupu na křížovém půdorysu. Na předstupujících hranolech s římsou jsou postaveny sochy zemských patronů sv. Víta, sv. Václava, sv. Judy Tadeáše a sv. Jana Evangelisty. Ve střední části základové architektury jsou na čtyřech stranách vytesány půlkruhově sklenuté niky s konchami zdobenými mušlí. V nikách jsou umístěny čtyři rozměrově menší sochy protimorových patronů – sv. Rocha, sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána a sv. Kajetána. Uprostřed je vztyčen sokl pro sloup a na jeho severní čelní straně je zavěšen korunovaný alianční erb stavebníků, knížecího páru - Marie Arnoštky z Eggenbergu, rozené ze Schwarzenbergu (1649–1719) a jejího chotě Jana Kristiána I. z Eggenbergu (1641–1710). Na vrcholu architektury je vztyčen sloup s kompozitní hlavicí a na ní je socha Panny Marie Immaculaty stojící na zeměkouli obtočené hadem. Patka sloupu je stažena železnou obručí. Architektura sloupu je vytesána ze žuly a sochy byly provedeny z pískovce. Kašna z roku 1577 stála původně uprostřed náměstí, kde je zachycena ještě na mapě stabilního katastru z r.1827. Jednoduchá, pravděpodobně oktogonální kašna měla uprostřed postavený kamenný sloupek se čtyřmi trubkami, kterými vytékala voda. Na vrcholu sloupku stál kamenný jehlanec. Při prohlídce roku 1843 bylo zjištěno, že je značně zchátralá, a proto bylo rozhodnuto o jejím přesunutí k morovému sloupu. Zde byla nová kašna postavena roku 1844. Nádrž kašny obklopuje těleso morového sloupu na půdorysu U a z části je zapuštěna pod dlažbu náměstí. Nad terénem vystupuje kamenná obruba s parapetem, která tak zvyšuje obsah nádrže. Klesající terén náměstí vyrovnávají na západní straně dva žulové stupně přiložení k vnější stěně kašny. Kašna byla během dokumentace bez vody.