márnice

Objekt márnice se nachází v jihovýchodním cípu areálu kostela sv. Jiří s přilehlým hřbitovem. Stavba je nedílnou součástí ohradního zdiva. Utilitární, přízemní stavba na pětibokém půdorysu je zastřešena stanovou střechou. Vnější plášť je hrubě omítaný v kombinaci s jemnější omítkou lizénového rámu hran fasády, ty jsou zakončené profilovanou korunní římsou. Všechny prostorové prvky členící fasádu jsou situovány na střed šířky dané fasády. Tři plochy fasády jsou otevřeny do prostoru hřbitova. Jižní fasáda pak směřuje do ulice Čapkova. Poslední průčelí je orientováno do zahrady sousedního pozemku. Tři průčelí orientované do prostoru hřbitova jsou dotvářeny vždy jednou osou s klenutým nadpražím. Střední plochu protíná osa vstupního otvoru, vedlejší fasády člení okenní otvory. Vrchol nadpraží, šířka otvorů i zdobnost je u všech os stejná. Otvory jsou zdůrazněny jednoduchou šambránou s předsazeným pásem zdůrazňujícím patu oblouku nadpraží a motivem převýšeného klenáku. Přední plocha lichoběžníkového klenáku je hrubě omítnuta s hladkým lemem hran. Otvory jsou vyplněny kovanou mříží členěnou v pravidelném rastru, která končí u paty valeného překladu. Partie oblouku nadpraží je vyplněna zdobnou mříží složenou z opakujícího se prvku ve tvaru dvou volut. Za mříží dveřního otvoru jsou osazeny dvoukřídle, dovnitř otvíravé dveře. Plocha jižní fasády do ulice Čapkova je na středu šířky projmuta nikou ukončenou konchou. Opětovně je zdůrazněna pata konchy jednoduchou římsou. Hladká a jednoduchá šambrána je mírně odsáta od hrany niky. Parapet tvoří vykonzolovaná kamenná deska. Skládanou střešní krytinu tvoří břidlicové šablony. Špice střešní konstrukce je zakončena oplechováním s cibulí a jednoduchým kovaným křížem. Sklenutý interiér kopíruje tvar konstrukce střechy, tedy pětiúhlý jehlan se skosenou špicí. Ve středu skosené plochy je instalován větrací otvor krytý zdobenou mřížkou. Plochy jsou omítnuty s barevnou výmalbou imitující zdobná okna s pohledem na nebe. Kombinuje se zde geometrie s přírodními motivy, barevné kontrasty a valéry. Přechod mezi klenbou a stěnami vymezuje profilovaná římsa. Stěny vnitřního prostoru jsou do výšky 2/3 obloženy tmavými žulovými deskami. Na horní ukončovací liště jsou vytesány zlacené nápisy. Nad obkladem je štuková plocha s negativními zrcadly orientovanými delší stranou ve vodorovném směru. Tato plocha byla s největší pravděpodobností osazena také kamennými deskami, dle pozůstalých kotvení. Nášlapná vrstva je provedena z kamenných desek.