márnice

Obdélná stavba zasezená do JZ nároží ohradní zdi, konstruovaná z opuky a cihel. Zastřešena sedlovou střechou, štítově orientovaná do prostoru hřbitova. Střecha je pokryta pálenou taškou bobrovkou. Fasády hladké, nezdobené, jednoduchý fabionový profil podokapní římsy. Vstup prolomen ve štítovém průčelí z prostoru hřbitova, osazen dřevěnou dvoukřídlou výplní. Okna obrácena k jihu (1x) a k severu (1x), otvory na výšku obdélné, uzavřené segmentvoým obloukem, poměrně rozměrné. Lokálně dochované zbytky tvrdých omítek.