Marschnerův kříž

Kalvárie byla postavena na břehu potoka, poblíž dnešní chalupy čp. 52, 100 m severo-východně od křižovatky silnice Kyjov - Krásná Lípa s cestou na Vlčí Horu, při níž stojí na západní straně, při rozcestí, kde na východ odbočující cesta vede k domům u vsi Sněžná. Vysoká empírová Kalvárie z roku 1800 (vročení na soklu) sestává z pískovcového so-klu (osazeném na podstavci o výšce jednoho schodišťového stupně) a vlastní Kalvárie tvořené kovaným křížem, na němž byly připevněny na plechu namalované postavy (ukřižovaného Ježí-še Krista a stojících Panny Marie a sv. Jana Evangelisty). Sokl je hranolový asi 2 m vysoký, v předu ozdoben girlandou (nad níž nápis: „Do:M:“) a pod ní zrcadlem (nahoře ukončeným od-sazeným půlkruhem) v němž je roseta. Stejná zrcadla s rosetami jsou i na bocích soklu. Profi-lovaná, dole značně rozšířená, patka soklu je ve své horní části ozdobena kaanelováním. V čele těsně nad patkou letopočet: „1800“. Římsa soklu má též bohatou profilaci, jejíž prostřední článek je v předu tvořen řadou kapek. Zhruba půlkruhový nástavec má v čele dvě rosetky, na bocích pás, z nastojato položených, asi vavřínových listů. V nástavci je ukotven asi 2 m vyso-ký železný kovaný kříž dole opatřený oválným plechovým na výšku postaveným medailonem mezi dvěma akantovými volutami, s jejímiž horními konci je spojen festony. Na zadní straně je kříž a jeho osazení v soklu zpevněno vzpěrou, která je v polovině své délky přerušena vložením ozdoby ve tvaru písmene „S“. Nýtové spoje mají tvar drobných roset. Ve spodní partii kříže (nad medailonem) je horizontální příčka s úchyty po malovaných plechových siluetách Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Na kříži býval v minulosti nápis: „Sie haben meine Hände und meine Füsse durchgraben und über meiner Tod den Spott getrieben.“ Další uváděný text: “Jesus, meine Liebe ist gekreuzigt“ býval pravděpodobně vepsán na plechovém medailonku. Kalvárie patřívala k Marschnerovu mlýnu v Dlouhém Dole.