Martinický palác

Celý pozemek s objekty stojícími na místě paláce získal r. 1658 M. V. z Martinic a nechal si ho vložit do desek zemských. Stavebníkem paláce byl Jiří Adam II. z Martinic, diplomat působící jako vyslanec v Říme, kde přišel do kontaktu s architektem Carlem Fontanou. Jeho plány ve výsledku pozměnil provádějící architekt. Po vymření Martiniců přešel palác do majetku Clam - Martiniců, r. 1837 dům koupilo fortifikační ředitelství pro nemocnici. Byly zazděny arkády a zbořena byla i salla terena, při úpravách zanikly umělecko-historické detaily a byla zničena zahrada. Rozlehlý palácový objekt na nárožní parcele. Hl. budova je dvoupatrová 11- ti osá se zvalbenou střechou, zdůrazněnou vikýřovým nástavcem. Do ulice U kasáren navazuje 2osé křidélko, v jeho prodloužení pokračuje podél uličky nižší palácové křídlo, které se zhruba v polovině lomí do křídla příčného a spoluvymezuje tak hl. dvůr. Od V uzavírá toto nádvoří jednopatrové křídlo připojené k SV dvor. traktu hl. budovy. Dolní nádvoří je při ulici U Kasáran zavřeno ohradní zdí od V palácovým křídlem a garážemi. Palácové křídlo je provázáno s příčným křídlem mezi oběma dvory, na severním konci se zalamuje do krátkého záp. rizalitu, jako ostatní křídla je překryto sedlovou střechou s valbami. Hl. fasádu tvoří boční trojosé risality v lisenových rámcích a 5ti osá střední část. Parter zvýrazněn pásovou rustikou nad kvádrovaným soklem. Vjezdový portál rámuje sloupová edikula: ionské sloupy nesou balkon. Okna jsou rámována šambránami, v patrech se segment. a trojúhel. frontony. Za vstupem monumentální dvorana řešena jako trojlodí s dvojicemi pilířů a zaklenutá valeně s lunetovými výsečemi a pasy. Na dvoranu po jedné straně navazuje monumentální schodiště, po druhé prostory sklenuté neckami s koutovými výsečemi. V příčném křídle schodiště s hřebínky na křížové klenbě a nikami s mušlemi na podestách. V křídlo u dvorního dvora: na průčelí slepé arkády, v patře prostory se štukovými stropy. V příčném křídle v suterénu klenby s výsečemi a hřebínky. V křídlo u horního dvora: prostory s neckovou klenbou, schodiště s křížovou klenbou s hřebínky. Ke středu příčného traktu se pojí obdélná kamenná kašna.