Masarykův most

Monumentální městský most, spojený s jezem a s vodní elektrárnou. Na místě starého, poněkud šikmého dřevěného mostu (písemnými prameny zaznamenaného již roku 1410, zachyceného již Merinovou kresbou z poloviny 17. století) vznikl v roce 1878-79 ocelový most. Ten byl v letech 1924-27 nahrazen dnešním železobetonovým mostem, postaveným podle architektonického návrhu Františka Roitha. Most o celkové délce 185 m má celkem 7 polí. Směrem od severu (od Zálabí) jsou tyto: 1) železobetonové obloukové pole nad Podskalskou ulicí, 2) železobetonový vetknutý oblouk o rozpětí 30 m nad plavební komorou, 3) přemostění strojovny vodní elektrárny, 4-6) tři železobetonové vetknuté oblouky o rozpětí cca 20 m nad jezem, 7) novodobé přemostění železniční trati. Železobetonová trámová mostovka směrem ke městu (k jihu) mírně stoupá, je nesena systémem pilířků, opřených o klenby mostu. Robustní kónické pilíře mají ve spodní části kamenný kvádrový obklad. Zábradlí monolitické, plný parapet je prolomen půlkruhovými oblouky, z vnější strany je parapet členěn příložkami. Součástí mostu je i předsazené visuté schodiště ke strážnímu domku u plavební komory (na ostrov) a schodiště do prostoru mezi řekou a železniční tratí. Most byl poškozen bombardováním roku 1945, opraven byl v letech 1994-96.