masné krámy

Masné krámy se nachází v centru města v jižní části Velkého náměstí, v úzké a hluboké proluce mezi domy č.p. 142 a 143. Vstup do masných krámů je z náměstí maskován průčelím s bránou a štítem. Masné krámy tvoří celkem 22 kójí-krámků a ulička mezi krámky. Z severu i jihu uzavírají vstup do uličky a k masným krámům štíty. Na západní straně uličky se nachází 12 krámků, na východní straně 11 krámků. Na katastrální mapě mají krámky celkem 23 parcelních čísel, krámek na jihozápadní hranici zabírá pravděpodobně dvě parcelní čísla (st. parc. č. 190, 193). 12 krámků na západní straně uličky je zaznamenáno již na Stabilním katastru. Dnešní podoba masných krámů zachovává středověkou dispozici, jedná se v podstatě o úzkou uličku mezi dvěma domy, po obou stranách lemovanou krámky a zakrytou střechou. Půdorys krámků je nepravidelný, různá je i jejich plocha. Úrovně podlah v krámcích sledují sklon střední uličky. Pod některými z krámků se nachází sklepy, které sloužily k uchování masa v ledu. 22 krámků původně sloužilo k prodeji masa, masných výrobků a vajec. O tomto prodeji svědčí i některé dochované řeznické háky ve zdi. Masné krámy nebyly k dokumentaci zpřístupněny, proto veškeré informace o interiéru pochází pouze z dostupné literatury.