masné krámy

Masné krámy se nacházejí na jihozápadním rohu křižovatky Krajinské a Hroznové ulice a uzavírají ze severní strany uliční blok. Hlavní průčelí je orientováno do Krajinské třídy, boční průčelí se uplatňuje v ulici Hroznové. Objekt je vystavěn jako obdélná trojlodní bazilika, zastřešená nad hlavní střední lodí sedlovou střechou, boční lodě pak střechami pultovými. Zakryty jsou betonovou krytinou s jednou vlnou hnědého zabarvení. Spolu s masnými krámy byl prohlášen i ze západní strany navazující rohový dům (dnes čp.488), ležící na křižovatce ulic Hroznová a Česká, ve kterém od doby rekonstrukce masných krámů k restauračním účelům, byla umístěna kuchyně a zázemí se sociálním zařízením.