mateřská škola

Mateřská škola je obdélná budova o dvou podlažích. K severu jsou připojeny půlkruhovité ochráněné ochozy, za nimi prostory pro vnitřní hry. Z postranních sestupují v obou křídlech jednoramenné schody k hřišti na dvoře. V přízemí je kotelna. Střecha je plochá. Celek je řešen zcela originálně v armovaném betonu, jehož subtilní konstrukce vytváří ochozy, terasy a podloubí.