mateřská škola Brno - Lesná

Typologicky obdobné MŠ v Brně: MŠ Vídeňská 39a, MŠ Bieblova 16, MŠ náměstí SNP 25a / Fügnerova 4, MŠ Pšeník 18. Objekt nepravidelného půdorysu, celkem tři podlaží: dvě nadzemní a jedno podzemní (pod hospodářskou částí objektu), zastřešení dvoupodlažní střední části pultovými střechami (jejich hřebeny jsou v různých výškových úrovních), zastřešení jednopodlažních bočních částí plochými střechami. Hmota objektu je příčně symetrická. Kubus administrativní části má rohu prolomen zastřešeným závětřím. Původní břízolitová omítka ve světle šedém odstínu (plochy průčelí bočních částí pod atikou) a světle béžovém odstínu (plochy atik bočních částí, všechna průčelí střední části vyjma ploch parapetního zdiva). Plochy parapetního zdiva jsou obloženy keramickými pásky v režném provedení. Sokl (pod úrovní podlahy 1. NP) a podlaha v závětří teracové (světle šedý odstín). Výplně otvorů jsou s plastovými rámy a izolačním zasklením, úzký pás oken ve 2. NP byl zaslepen (pravděpodobně plastovými prvky). Původní rámy dřevěných zdvojených oken, dveří do střední části objektu a rámy prosklených příček byly v tmavém odstínu (pravděpodobně i výplň vstupu do hospodářské části), rámy křídel oken a dveří do boční administrativní části byly v odstínu bílé (dle historické fotodokumentace).