mauzoleum

Mauzoleum rodiny Schrollů je solitérní stavba zděná z kamenných kvádrů, postavená na vyvýšeném ostrohu bývalého hradiště v paladiánském (novorenesančním) slohu v poslední čtvrtině 19. století a to dle plánů vídeňského architekta Ludwiga von Zettla pro majitele liběšického panství, velkoprůmyslníka Josefa Schrolla (1821–1891). Stavbu prováděl litoměřický stavitel Alois Mytteis a stavba byla postavena v letech 1880–1899, finální dokončení se odkládalo především kvůli výmalbě interiéru. Centrální stavba s výrazným vstupním portálem s tympanonem na nosných sloupech, s centrální kopulí nad čtvercovým půdorysem a třemi bočními, ortogonálními kaplemi s nízkými sedlovými střechami. Fasáda antizujícího charakteru je zdobena architektonickými detaily a prvky iónského slohu. Výmalba interiéru je provedena v neorenesančním stylu, navrhl ji a následně provedl pražský malíř Eduard Fränzl, výmalba byla dokončena patrně v roce 1898. Mauzoleum plnilo také roli pohřební kaple zasvěcené sv. Josefu, z tohoto důvodu bylo také řádně vysvěceno 14. listopadu 1901.