mauzoleum rodiny Kleinů

Samostatně stojící centrální architektura čtvercového půdorysu, kopule s lucernou jsou kryté měděným plechem. Stavba sestává ze dvou samostatných částí: krypty čtvercového založení, zvětší části zapuštěné do země a ukončené plató s dnes chybějící balustrádou, a kaple výrazně menšího půdorysu, která vyrůstá v ose terasy, je členěna architektonickými prvky korintského řádu a završená ochozem s balustrádou a tamburem s kopulí a lucernou. Jádro stavby tvoří cihelný skelet obložený žulou a v horní části precisně opracovanými pískovcovými deskami. Vstup do krypty ze zadní strany mauzolea širokým schodištěm. Interiér je členěný na centrální prostor a zákoutí s vyzděnými sokly na rakve. Uprostřed stála socha anděla smrti v životní velikosti zhotovená ze světlého kararského mramoru, dnes povalená a rozbitá. Vstup do kaple je z čelní strany mauzolea, přes schodiště a terasu nad kryptou. Střešní konstrukci tvoří šestnáct směrem nahoru se zužujících patrně litinových ramenátů, původně spojených bedněním, na které je nanesena vrstva štuky – podklad pro nástropní malbu.