Merkurova kašna

Kamenná nádrž na vodu má půdorysnou formu kruhu konkávně a konvexně zprohýbaného. Uprostřed nádrže jsou tři pilíře, na nich spočívá kruhová podnož ve tvaru skaliska. Z něho vyčnívají na třech stranách hlavy delfínů. Postava Merkura v nadživotí velikosti. V šroubovitém pohybu se vztyčenou pravicí držící symbol obchodu.