měšťanský dům

Řadový jednopatrový městský dům na užší hloubkové parcele se sedlovou střechou krytou do náměstí mohutným stupňovitým konvex-konkávně tvarovaným štítem. Hlavní široké uliční průčelí má v přízemí i v patře dvě dvojice otvorů. V přízemí to jsou okno a dveře a sdružené okno (v otvorech podloubí), okenní otvory s profilovanými šambránami a šestitabulkovými okny. V levé části přízemí v druhé okenní ose, je hlavní vstup s kamenným rámcem a dřevěnými dveřmi. Patro odděluje od plochy přízemí plochá kordonová římsa. Jeho plochu prolamují dvě renesanční sdružená obdélná okna a kamennými šambránami a parapety. Mezi okny zazděné jednoduché okno. Průčelní fasáda je završena dvouetážovým štítem s volutovými postranicemi, který je zakončený nástavcem. Vertikální rozvrh ploch obou pater štítu je dán lizénami flankujícími okenní otvory v centrální ose (v první etáži štítu je obdélné se stlačeným segmentem, v druhé etáži jen drobné větrací - kruhové). Obě patra štítu od sebe dělí horizontální profilované římsy. Po straně druhé etáže štítu i jeho segmentového nástavce stojí zděné pilířky s vázami. Štítová fasáda má kvalitní diamantovou bosáž.