měšťanský dům

Řadový měšťanský dům v severní frontě malého náměstí. Zděný omítaný dům s hlavní fasádou o čtyřech okenních osách s novodobými okny a vstupními dveřmi,. Trojosé přízemí se vstupem pod první a druhou osou - novodobé dřevěné dveře se čtyřmi šikmo bedněnými výplněmi. Ve třetí a čtvrté ose atypicky členěná šestitabulková okna. V soklu vysokém asi 70 cm dva obdélné otvory do sklepa, kryté kovanou mříží klasického typu na pantech. Mezi dveřmi a okny pásová rustika. nad dveřmi probíhá jednoduchá pásová římsa, profilovaná patrová římsa následuje zhruba 1 m nad ní. V prvním a druhém patře – jsou vždy čtyři okna, obdobná jako v přízemí. Mezi okny obou pater probíhají sdružené pilastry, nad okny prvního patra a pod okny druhého patra jsou vystouplé obdélné plochy. Mezi první a druhou a mezi třetí a čtvrtou osou jsou v prvním patře zdobené kované držáky na žerdě praporů. Pod hlavní římsou, která završuje průčelí, je ještě další průběžná římska. Střecha – valbová s hřebenem kolmo na průčelí, krytina azbestocementové šablony barva červená.