měšťanský dům

Řadový, dvoupatrový měšťanský dům, zděný, omítaný, omítka tvrdá, béžová. Dispozice hloubková, trojtrakt s uzavřeným dvorem, již bez dvorní zástavby, typ průjezdový. Exterier - hl. průčelí: dvoupatrový dům o dvou okenních osách. Podloubí uzavřeno novodobým výkladcem. Mezi přízemím a patry pásové římsy, nad druhým patrem hlavní profilovaná římsa, po stranách průčelí v patrech lizény. Okna novodobá, čtyřtabulková, s podokenními římsami s čabrakami, okolo obíhá lišta s volutami. Štít s konkávně vykrojenými křídly zakončen segmentovým frontonem a vrcholí hrotnicí s makovicí. Pilastry dělí štít na tři části. V prostřední části čtyřtabulkové okno bez štukové šambrány.