měšťanský dům

Řadový dvoupatrový městský dům,právovárečný, funkčně spojen s čp.2 a 3. Hloubkově orientovaný s podsíní. Střecha valbová s hloubkově orientovaným hřebenem, krytina tašková. Fasáda 4-osá, v přízemí dva oblouky podsíně s jednoduchou stuhovou archivoltou. Podloubí zaklenuto křížovou a valenou klenbou s trojbokými výsečemi. V podloubí novodobé půlkruhové výkladce a dochovaný klasicistní pískovcový portál někdejšího krámu, půlkruhový s klenákem, s reliéfními iniciálami JK a vročením 1840. Krámcové okenice jsou nepůvodní. Lichoběžníkové opěráky zasahující až do 1. patra jsou hladce omítané, ukončené pultově. Vodorovné členění fasády jednoduchou patrovou a hlavní římsou. Okna z 20. stol., napodobují nejběžnější historické šestidílné členění, jsou lemována hladkými šambránami. Ve střeše nad průčelím dva vysoké pultové vikýře. Dvorní fasáda nehodnotná, velkoplošná okna ve vodorovných pásech, balkony, nepůvodní vikýře a střešní okna.