měšťanský dům

Výrazně široká fasáda jednopatrového domu ve východní čáře spodního konce ulice Moravcovy. Hlavní fasáda zachovává pravděpodobně původní rozvrh šesti okenních os v partii přízemí novodobě přeřešený redukcí na pět okenních os. Hladká fasáda je členěna plasticky pouze plošnou hladkou okenní šambránou, předstupující líc stěny u obdélných zaslepených pravoúhlých oken půdního polopatra a vyloženou profilovanou korunní římsou atikové zdi. Přízemí je pročleněno v šíři přibližně dvou okenních os prvého patra pohledově vlevo pravoúhlými dvoukřídlými vraty z dřevěného masivu se čtvercovými průhledy kvadratické čtyřdílné osnovy v ostění rovného překladu. V krajní ose pohledově zprava je umístěn parvoúhlý dveřní vstup ve vpadlém pravoúhlém poli, zřejmě po dozdění v rámci redukce velikosti vstupu. Ostění je osazeno novodobou dveřní konstrukcí s trojicí svislic úzkých prosklených průhledů. Pravoúhlá obdélná okna jsou osazena dvoukřídlými konstrukcemi jednoduché dvoudílné osnovy. Obdobně jsou řešena okna prvého patra, dříve dvoukřídlá kastlová s pevným poutcem trojdílné osnovy. Původně dvojice novodobě spojených městských domů je členěna v prevé polovině místnostmí s dochovanými valenými barokními klenbami. Pohledově levá polovina původně samostatného domu prodělala radikální stavební úpravy s přeřešením v 2. pol. 19. století zaklenutí na plochostropé s traverzami. Úplná dispozice prvního patra je plochostropá zachovávající členění vcelku shodné s členěním přízemí. Půvoně dochovaný úsek městského opevnění na konci parcely sanován.