měšťanský dům

Dvoukřídlý dům na úzké parcele situován ve východní uliční čáře. Hlavní fasáda o dvojici okenních os je v partii přízemního obchodního parteru členěna dvojicí valeně a rovně sklenutých arkád, z nichž levá úzká byla původně průjezdem. Obě jsou zaslepeny dřevěnými trojdílnými výkladci, v případě pravého s vloženým pravoúhlým vchodem. Vysoko umístěná kordonová římsa odděluje fasádu obou pater s jednoduchým dělením na dva sjednocující lizénové rámy s profilací podokapní římsy ve vrcholu. Pravoúhlá obdélná okna jsou osazena v hladkých plošných šambránách v patře trojdílná kastlová okna, v druhém patře pak dvojdílné osnovy. Přízemní dispozice sestáva z vlevo umístěného valeně zaklenutého průjezdu s trojúhelnými výsečemi, částečně plochostropé. V zadní části je umístěno těleso dvojramenného schodiště z doby kolem roku 1900. Pravá polovina je členěna v přední části síní s příčně loženou valenou klenbou na výsečích. V následujících místnostech se objevuje opět valená klenba a v jednom případě i placka. Dispozice prvního poschodí je převážně plochostropá. Hodnotné sklepní prostory nesou cihlové valené klenby. materiál: cíhlové zdivo, omítky, krytina - plech