měšťanský dům

Jednopatrový řadový dům o dvou patrech s atikou a dvouosou fasádou do náměstí. Barva omítky světle modrá s bílými architektonickými prvky. Přízemí je prolomeno jedním obloukem podloubí s mírně stlačeným záklenkem. Cvikly oblouku člení diamantování. Záklenek vychází s hranolových pilířů s rovnými hlavicemi a plochým klenákem ve vrcholu. Nad přízemím probíhá jednou odstupněná kordonová římsa. Patra jsou členěna ústupky fasády v místech parapetů a horních okrajů okenních otvorů. Osmitabulková okna jsou osazena v lištových šambránách na jednoduchých parapetech. Mají rovné suprafenestry, které jsou v 1. p. neseny plochými konzolami. Atiku od 2. patra odděluje parapetní římsa s jedním ústupkem. Okna atiky jsou i s rámováním stejná jako v patrech, jen bez suprafenester. Fasádu završuje profilovaná korunní římsa. Vertikálně přes celé průčelí probíhají na okrajích lizény, v patrech ploché, na atice bosované. Zadní průčelí do dvora je trojosé s osmitabulkovými okny, osazenými do fasády hladce. Omítka žluté barvy. Ve dvorku je připojena přízemní přístavba z roku 1973 - zděná z bílých cihel, neomítaná, prolomená do dvora dvěma podlouhlými okny vpravo a dvěma zamřížovanými vlevo. Valbová střecha domu má nový krov a červenou plechovou krytinu. Dlážděný dvorek je propojen se sousedním čp. 103. Je zde kašna s plastikou "Žena květ" od Fr. Jandy z r. 1973.