měšťanský dům

Dvoupatrový dům s půdní nadezdívkou na půdorysu obdélníku v řadě domů na náměstí. V přízemí původní půlkruhově klenutý strop a 4 nestejně velké pravoúhlé výkladní skříně. Verntikálně fasáda členěna jednoduchou kordonovou římsou oddělující přízemí a první patro. Mezi prvním a druhým patrem kordonová římsa bohatěji profilovaná a zdobená motivem třešniček. Horní vyložená profilovaná římsa nese sedlovou střechu. V prvním patře pět pravoúhlých oken se šambránou, s kazetovou suprafenstrou zdobenou festony a s nadokenní římsou nesenou kozolami. Okna (5) ve druhém patře pravoúhlá se šambránou a kazetovou suprafenestrou bez výzdoby a s nadokenní římsou. V půdní nadezdívce jedné okenní ose pater odpovídají dvě pravoúhlá okénka. Fasáda do dvora pavlačová s litinovým zábradlím. V pravé části dvorní fasády novodobá plochostropá přístavba sahající až do druhého patra. V interiéru přízemí valené klenby s lunetami a plackami. V chodbě valená klenba se styčnými lunetami s vytaženými hřebínky a s hlaněnými lunetami, dřevěné schodiště valeně klenuté, podesta zaklenuta plackami. CHodby dlážděné. Místnosti v patrech plochostropé.