měšťanský dům

Obdélný patrový dům stojí podélně na JV straně náměstí za kostelem. Dům kryje sedlová tašková střecha. Fasády jsou hladce omítané, členěné patrovou římsou a ukončené korunní římsou. Šestiosé uliční průčelí je symetricky členěno a ve středu je zvýrazněno mělkým dvojosým rizalitem. Okna jsou obdélná, rámovaná šambránou s reliéfní hlavičkou na vrcholovém klenáku; v patře jsou zvýrazněná segmentovými frontony. Vstup ve středu průčelí je obdélný a dvojice oken nad ním je nahoře sdružena rozeklaným frontonem. Vlys na středu průčelí nese dataci 1896. Dvůr domu je lemovaný cihelnou stěnou a proti domu stojí nižší zděná stavba. Předmětem památkové ochrany je dům čp. 80 a vymezený pozemek. Na ploše památky se nachází nechráněný dvorní objekt.