měšťanský dům

Dvoupatrový řadový zděný dům, umístěný v uliční čáře, součást zástavby důležitého náměstí v historickém jádru města. Stavba na zhruba čtvercovém půdorysu, s kolmým dvorním křídlem a úzkým dvorkem. Dům s architektonicky velmi výraznou hlavní fasádou, zakončenou lunetovou římsou, s šambránami oken a mimořádně bohatým vstupním portálem. Plocha průčelí je navíc opatřena ornamentální a figurální nástěnnou malbou. Dům je krytý valbovou střechou. Plně zachována je vnitřní dispozice, původní charakter interierů a četné detaily. Není přitom zcela vyloučeno, že zde ještě existují některé další hodnotné konstrukce nebo detaily, skryté pod novějšími úpravami. Cenný je i krov a hodnotné jsou gotické sklepy domu, pocházející ze staršího objektu na této parcele. Předmětem ochrany je dům čp. 173 a příslušný pozemek.