měšťanský dům

Patrový nárožní dům je situovaný v městské památkové zóně Žlutice, v horní části náměstí, v těsném sousedství bývalého zámeckého areálu. Průčelí obrácené do náměstí je sedmiosé. Přízemí je v omítce kvádrováno. Ve čtvrté ose zleva je otevřen polokruhem zaklenutý vchod. Pilastry na jeho bočních stranách jsou nad patrovou římsou ukončeny polokoulemi. V pravé části přízemí byl novodobě zřízen průchod pro pěší jako rozšíření ulice. Okna rámují šambrány na okraji profilované, v patře navíc zdůrazněné hlavním klenákem. Nadokenní římsy v patře, nesené plochými volutovými konzolami, jsou trojdílně zalomeny, střední okno chrání polokruhem vyklenutá římsa, pod níž je listový štukový motiv. Vlevo vedle tohoto okna je drobný polokruhem zaklenutý rámec v šambráně (patrně v něm bývalo nějaké vyobrazení). Východní fasáda domu, obrácená do ulice Karlovarská, je v přízemí nově upravena. V patře je pak bez architektonického členění. Střecha je mansardová.