měšťanský dům

Řadový patrový dům na půdorysu písmene „L“ s kolmým křídlem ve dvoře je na pravé boční straně vysazen jako nárožní. Je propojen se sousedním objektem a objektem ve dvoře. Je situován v centru města, při pravé straně ulice vedoucí z náměstí směrem na Tábor – Padov, poblíž hlavního Žižkova náměstí. Hlavní průčelí je pětiosé, boční trojosé. Budova má prostý sokl. Průčelí je členěno kordonovou římsou mezi přízemím a patrem, profilovanou podstřešní římsou a mělkými pilastry. Okenní otvory jsou lemovány stuhovými šambránami s uchy se zdůrazněním hlavních klenáků, v parapetech patra jsou vykrajovaná pole se zdobnými motivy uprostřed. Nad okny patra jsou ozdobné římsy. Vchod ve střední ose má kamenný barokní portál s tordovanými čtvrtsloupky po stranách.