měšťanský dům

Patrový nárožní dvoukřídlý objekt se sedlovou střechou. V nice jihovýchodního nároží stojí barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého. Předmětem ochrany je dům čp. 81, socha sv. Jana Nepomuckého a pozemek parc.č.386.