měšťanský dům

Dům čp. 4 stojí na jižní straně Náměstí sv. Vavřince. Jedná se o zděný, jednopatrový objekt, zastřešený mansardovou střechou s valbami. Průčelí do náměstí je v přízemí pětiosé, v patře o sedmi okenních osách, ve střední části průčelí je mírně vystupující střední, v patře tříosý rizalit, který zvýrazňují lisény s konkávním projmutím, fasáda je členěna mezipatrovou kordonovou římsou a lisénami na nároží domu. Korunní římsa je profilovaná, krytina střechy plechová (alukrit). Okna novodobá, trojkřídlá, členěná do T, jsou zasazena do kamenných ostění s uchy, v levé (východní) části přízemí zachovány barokní vnější mříže. Vstup je ve střední ose, v kamenném portálu ukončeným téměř půlkruhovou archivoltou se středním klenákem a kladím s architrávovou římsou. Vstupní síň, původně průjezdná na dvůr, je zaklenutá valenou klenbou s třemi páry trojúhelných výsečí, v pravé (západní) části dispozice místnost plochostropá v zadní části s kuchyní (výčepem) zaklenutou valenou klenbou se styčnými výsečemi a oddělenou od místnosti širokým valeně klenutým pasem. V levé (východní) části dispozice je čtvercová místnost s plochým stropem pokrytým bohatou štukaturou (zalamované štukové rámy s Božím okem uprostřed). Za touto místností je vloženo schodiště do patra a schodiště do sklepa a dále drobná místnost (pův. kuchyně) zaklenutá valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Vstupy jsou zasazeny do kamenných ostění s uchy. Zachován i široký portál vjezdu na dvůr včetně středního a patkových klenáků, a nákolníků. Nášlapné vrstvy podlah novodobé z terazzo dlaždic. Na hlavní dům se napojuje dvorní patrové, původně hospodářské křídlo o pěti okenních osách, se střední chodbou z níž jsou přístupné jednotlivé místnosti. V pravé části velký sál s novodobou úpravou, původní zastropení valenými klenbami do traverz je skryto podhledem imitujícím kazetový strop. V levé části WC a umývárna, zastropené valenými klenbami do traverz. V zadní části parcely se na dvorní křídlo budovy napojuje kolmo, přes celou šířku parcely, dvorní přízemní objekt s otevřenou terasou (pův. zastřešen valbovou střechou). Interiér byl pův. zaklenut plackami. Hlavní sklep i boční menší sklípek je vyzděn z lomového zdiva a zaklenut valenou klenbou. Schody kamenné, schodiště zaklenuté mělkou valenou klenbičkou. Schodiště do patra má kamenné stupně s úchytkami pro kobercové tyče, zaklenuté je valenou klenbou, na mezipodestě je klenba křížová (valená se styčnými výsečemi) a kamenná dlažba. Přímo nad vstupem ze schodiště do horní síně je štuková výplň s mušlí. Patro je plochostropé, horní síň má na stropě štukové zrcadlo, konkávně-konvexně zalamovaný profilovaný rám s výhonky akantu. Zachováno původní dispoziční řešení s trojicí obytných místností u hlavního průčelí, dveře jsou zasazeny do kamenných ostění s uchy a volutami, stejně jako ostění přikládacích otvorů kamen obsluhovaných ze síně. Střední místnost je reprezentační, na plochém stropě s fabionem a fabionovou římsou nese štukové zrcadlo s koutovou dekorací mušle a akantu. Ostatní místnosti již štukové dekorace na stropech nemají. Ze střední místnosti se původně vstupovalo do obou krajních místností (vstupy jsou nyní zazděny) v uspořádání enfilády. Dosud je zachováno kamenné ostění vstupu do místnosti v levé (východní) části dispozice. Zde je další kamenné ostění vloženo do vstupu (z interiérové strany) z boční chodbičky směřující ke schodišti do podkroví. V pravé části dispozice je z boční místnosti dodatečně vyčleněna předsíňka, interiér zde již neobsahuje žádné architektonické detaily. V levé dvorní části dispozice je za schodištěm z přízemí ještě jedna obdélná místnost, do níž vedly dva vstupní otvory s kamenným ostěním s uchy a volutami. Levý otvor je dnes zazděn, pravý otvor, který je funkční, zasahuje svou pravou stojkou ostění pod dvorní obvodovou zeď. Nášlapné vrstvy podlah jsou novodobé z PVC. Ve dvorní části je ze síně prolomen široký vstup se šikmými špaletami a stlačeným záklenkem do dvorní přístavby, z jejíž střední chodby jsou přístupné jednotlivé plochostropé pokoje. Z této chodby se pak vstupuje do prosklené dřevěné verandy, z níž je přístupná otevřená terasa nad hospodářským objektem. Do podkroví se vstupuje po schodišti v levé (východní) části dispozice, stupně jsou upraveny cementovým potěrem. Krov je tvořen konstrukcí ležaté stolice, ve střední části uličního průčelí výměna pro velký vikýř či pavilónovou nástavbu. Zachovány originální sopouchy komínových těles včetně nohavic, mezi nimiž je vedeno samotné přístupové schodiště do podkroví. Nášlapné vrstvy ze širokých prken. Krov nad dvorní přístavbou je vaznicové soustavy s hambálky.