měšťanský dům - trojdům

Tři funčně propojené domy mají společnou fasádu, omítnutou světle žlutě. Domy zakončuje rovná atika s korunní římsou, složenou ze spodního plochého pásu, zubořez a profilované vystupující horní části. Nad přízemím probíhá hranolová kordonová římsa. Domy jsou v přízemí prolomeny oblouky arkád - 57 má jeden poloelipsovitý oblouk, 58 a 59 po dvou polokruhových obloucích. Záklenky oblouků lemovány vpadlým štukovým pásem. Celkově je fasáda jedenáctiosá. Dům 57 má tři okenní osy, ostatní po čtyřech okenních osách. Střední části fasád jsou v patře a na atice zvýrazněny předstupujícími nízkými rizality. Okna jsou dvanáctitabulková. V patře jsou osazena do šambrán s oblým profilem na okrajích, s jednoduchým parapetem na hranolových konzolkách a se suprafenestrami na hranolových konzolkách. Suprafenestry v rizalitech (2., 4., 7., 8, a 10. osa) trojúhelně zalomené, ostatní rovné. Okna atiky zasazena do fasády hladce, v 1., 4., 9. a 11. ose zaluziová, jinak dvanáctitabulková. Na styku těles domů (mezi 4. a 5. a 8. a 9. osou) jsou na výrazných hranolových soklech osazeny sochy zemědělce a kováře. Podloubí všech objektů je klenuto křížovými klenbami s hřebínky. Stěny domů jsou prolomeny segmentově zaklenutými portály s klasicistními ostěními. Domy 57 a 58 mají shodné portály s píšťalami v římskách a kulatými svorníky s rytým číslem domu, zdobenými na horní straně festony. Dům 57 má původní dveře s klapačkou ve formě pilastru. Dvorní průčelí mají štíty. Všechna jsou barevně rozčleněna. 57- tříosá fasáda šedé barvy se šestitab. okny. 58 - nazelenalá fasáda se dvěma páry sdružených oken v patře i přízemí. Okna šestitabuková, nová terasa se schodištěm. Štít prolomen lodžií. 59 - fasáda proti ostaním domům ustupuje, je v přírodní barvě vápna, dvouosá se čtyřtabulkovými okny. Střechy domů jsou jednotné, každý dům má dvoji střechu, orientovanou hřebenem na průčelí, v části k atice zvalbenou, jinak sedlovou. Krytina ražené drážkové tašky. Půdní vestavby ve všech objektech. INT: Domy mají oddělené přízemí, propojeny jsou na úrovni prvního patra. 57 - Ve předu vlevo dvě pole placek, za dvouramenné schodiště do patra. Vedle schodiště vlevo valeně klenutá chodba na dvůr. Vpravo v přízemí prostor klenutý plackami. 58 - Vpravo chodba klenutá valeně s lunetami, vlevo místnost s valenou klenbou, schodiště do patra se zábradlím z 19. století, ústí do horního prostoru, klenutého valeně se styčnými pětibokými lunetami, orientovaného hloubkově. V přízemí v zadní části dispozice je při pravé zdi segmentově valeně klenutá chodba do dvora. Suterénní místností omítané (prádelna) s valenými klenbami - dvě navíc s lunetami, položené příčně, jedna bez lunet orientovaná hloubkově. 59 - stejná dispozice jako u č. 58. Dvorek je zatravněn, probíhají úpravy a pokládání dlažby ze žulových kostek. Socha zemědělce: Postava stojí nakročena levou nohou dopředu na nízkém plintu. Muž je oblečen do volných kalhot, zapnuté vesty a košile s krátkým rukávem. V pravé ruce drží svazek klasů, levou se opírá o rukojeť pluhu, který překračuje. Hlava s polodloukými rovnými vlasy je natočena mírně doleva. Socha kováře (průmysl?): Postava stojí nakročena pravou nohou přes kovadlinu. Muž je oblečen do volných kalhot, přepásaných opaskem se sponou. Rozhalená košile má vyhrnuté rukávy. Hlava s účesem z krátkých vlasů je natočena doprava. Levá ruka přidržuje u hrudníku ozubené kolo. Přes levou nohu je přehozená kůže, která spadá na kovadlinu. Materiálem obou soch je jemně žlutý pískovec.