Městská elektrárna

Tepelná elektrárna Přerova odebírala ostravské uhlí z dolů Anselm, Betyna, Šalamoun a Žofie v množství 7260 t/rok. V kotelně bylo instalovány 4 strmotrubné kotle s rošty Weck výroby Sládek/Spojené strojírny. Pára roztáčela 2 parní turbíny o výkonech 2000 a 7200 ks. Elektřinu vyráběly 2 generátory o výkonu 1200 kW z roku 1919 od firmy BBC a o výkonu 4550 kW z roku 1921 od firmy ČMK. Doplňujícím strojem byl 1 motorgenerátor o výkonu 23 kW. Záložním zdrojem byla 63 článkový akumulátor o kapacitě 135 Amp/h. V rozvodně byly osazeny dva transformátory o výkonu 4000 kVA z roku 1921 od firmy ČMK.