Městská spořitelna

Současně se stavbou Tylova divadla souvisela výstavba Městské spořitelny. Tato peněžní instituce vykoupila část Pivovarského rybníka a v roce 1928 začala spolupracovat s arch. Oldřichem Liskou na projektu svého nového sídla. Arch. Liska upravil pro Lomnici n. P. svůj starší projekt spořitelny v Novém Bydžově. Přízemí budovy je řešeno standardní hlavní halou s jednotlivými přepážkami pro klienty do půlkruhové apsidy, které dominovala vestavěná kožená lavice s akváriem. V patře vznikly dva nadstandardní služební byty pro vedení spořitelny. Nízkou sedlovou střechu se stojatou stolicí kryjí na bočních průčelích atiky. Na fasádě jsou umně kombinovány plochy s pohledovou omítkou a režným cihelným zdivem. Trojboké kamenné schodiště zdobí alegorické sochy Práce a Spořivosti, které jsou dílem sochaře Aloise Kuhna z Vojic. V interiéru jsou osazeny dvě bronzové pamětní desky - na zakladatele Městské spořitelny Josefa Doležala a na dokončení novostavby v listopadu 1931 s uvedenými jmény všech zainteresovaných osob. Obě desky jsou dílem pražského kovolijce Franty Anýže. Pro spořitelnu vznikla originální sada dřevěného nábytku, kterou zhotovil Cinkův truhlářský závod z Lomnice nad Popelkou. Součástí budovy byl travnatý parter s jednoduchým oplocením a ozdobnou kamennou mozaikovou zádlažbou, která se nedochovala. Současný vzhled exteriéru je výrazně ovlivněn 2 přerostlými exempláři smrků, fasáda celého domu je porostlá přísavníkem, který zakonzervoval původní povrch fasády. Podsklepená část objektu sloužila ke skladovacím účelům. Technické řešení statického založení na navážce spočívá ve zdvojených dřevěných pilířích. V interiérech se rovněž dochovala bohatá kolekce obrazů z původní sbírky Městské spořitelny.