městská tržnice

Přízemní halová stavba obdélného půdorysu, krytá sedlovou střechou s plechovou krytinou na hřebeni prolomenou dlouhým světlíkem. Fasáda neomítaná provedená červenými lícovkami. Delší strany fasády členěny pravidelně 9 osami (4+1+4). V prostřední ose, zvýrazněné atikou zdobenou slepými arkádami a ve vrcholu koulemi, je umístěn hlavní vstup z ulice Aksamitova. Po jeho bocích jsou o něco užší další dva otvory. Ve zbylých osách okenní otvory s výplněmi v kovových rámech. Všechny otvory se segmentovými záklenky zdobeným zubořezem přerušeným velkým klenákem. Jednotlivé osy od sebe oddělují pilastry s hlavicí o něco níže, než jsou paty okenních záklenků, v případě nároží a hlavní osy jsou pilastry zdvojené a vytažené až ke korunní římse. Ta je konzolkového typu s bohatou profilací. Kratší průčelí trojosá. Členěna stejně jako delší strany, jen meziokenní pilastry pokračují, přerušené korunní římsou, až nad strany trojúhelníkového štítu a vrcholí kamennými koulemi. Ty zdobí i vrcholy nárožních pilastrů. Vrchol štítu odskočen obdélníkovým polem s plastickým městským znakem, plechová stříška štítu osazena korouhvičkou s praporkem s datací 1899. Tympanon prolamují v hlavní ose dvě okna s půlkruhovými záklenky. Za druhé světové války byl do sklepa vestavěn betonový bunkr s venkovní střílnou dodnes zachovanou v první ose východního průčelí.