městské lázně

Jedná se o samostatně stojící přízemní budovu obdélného půdorysu, se střešní terasou. Vstupní (jihovýchodní) průčelí je přístupné schodištěm přes celou šířku, je trojosé, na osu prolomen vstup, po stranách čtyřkřídlé okno. Přízemí odsazené pod přečnívající terasou, kterou nesou dva hladké pilíře. Zadní (severozápadní) průčelí má dvě okenní osy (trojkřídlá okna), přiléhá k němu přízemní přístavek (není předmětem památkové ochrany). Boční průčelí jsou hladká, horizontálně členěná ve zvýšeném přízemí pásem oken - v polovině blíže vstupu 5 samostatných trojkřídlých, blíže zadnímu průčelí průběžný pás prosklených tabulí, v interiéru za nimi luxferové prosvětlení. Patro se střešní terasou je nad průběžnou hladkou poprsní pročleněné hladkými pilíři (rámová atika), které dělí i okna přízemí. Terasa je předělena na dvě části vyústěním schodiště nad vestibulem. Interiér: vstupní hala, v ní hned za vstupem po stranách dvě prosklené kabiny (dříve holič+kadeřník, bufet) se zaobleným nárožím, čelně, přisazená ke schodišti pokladna. Po jejích stranách vstupy do vestibulu se schodištěm, následuje vanové oddělení, což je velký sál s příčkami (novodobé) - na střed dělený úzkou chodobou, z ní vstupy do jednotlivých kójí s vanami. V suterénu oddělení parní. Dlažba nová, vzory modro - bílé podle původního stavu.