městské opevnění

1) Úseky městské hradební zdi 2) Dolní (Pražská) brána 3) Jižní branka Ve 2. polovině 13. století bylo město opevněno hradební zdí. Původní městské opevnění města tvořily vnitřní hradební zdi, zesílené poloválcovými, dovnitř otevřenými věžemi, dále zdi parkánové s hranolovými, dovnitř otevřenými baštami, zvenčí chráněné příkopem a valem. Hradba o síle 2 metry dosahovala výšky 7,5 m. Na východní straně dobře dochována Dolní (Pražská) brána. Na jihu se zachovala Jižní branka. V 1. pol. 19. století byly zavezeny městské příkopy a rozvezeny náspy při hradbách.