městské opevnění

Pás hradeb městského opevnění z lomového zdiva s cihlovými vysprávkami s místy zachovanými opěrnými pilíři, vysoké asi 4 m, dlouhé 7–9 m. Ve zdivu uzemění na JV straně do Žižkovy ulice fragment raně barokní hlavice, kamenný s volutami a andílčí hlavičkou.