městské opevnění

Polokruhová bašta s navazujícími zbytky hradebních zdí je situována v horní části města podél Rennerových sadů v ulici Čelakovského v blízkosti novodobých patrových obytných domů. Opevnění původně tvořila jednoduchá zeď a před ní příkop. Po celé délce měly tyto hradby pouze tři bašty obdélného půdorysu, ustupující do vnitřku a jednu polokruhovou baštu na severozápadní straně - pouze tato bašta se dochovala.