městské opevnění

Městské hradby v Bechyni jsou dochovány hlavně v severní části města. Hlavní hradbu posiluje sled čtyřbokých bašt původně otevřených na městské straně, do parkánu jsou hradby obráceny břitem. Zachovalo se deset takových bašt, v západní části města se dochovala ještě jedna bašta půlválcová. Brána s přilehlými baštami se nedochovala. Městská hradba z lomového zdiva dosahovala výšky až 6 m a je až 170 cm široká. Před hradbou se táhl 16,5 m široký parkán, parkánová zeď se nezachovala. Před parkánem probíhal příkop a val, toto uspořádání je ještě patrné na východním úseku hradeb. Na západě se hradba dochovala ve snížené úrovni, částečně jako opěrná zeď zahrad a částečně ve zdivu objektů. K hradebnímu systému města dále patří předsunutá válcová hláska v zahradě ve vilové čtvrti a samostatně stojící válcová bašta zvaná Kohoutek na jih od zámku.